Mediene som brenner for det samme som deg

Fagbladet er et åpent og uavhengig organ for fagbasert analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon. Bladet skal bidra til å fremme en bred og kvalifisert debatt på feltet.«Forskningspolitikk» ble etablert i 1978 og utkommer kvartalsvis. Bladets målgrupper har interesse for politiske spørsmål knyttet til forskning, utviklingsarbeid, innovasjon og høyere utdanning.

Ansvarlig redaktør

Per M. Koch

Mobil: 92684552

Tlf: 22 59 51 00

Utgiver

NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Trykkeri

RK Grafisk AS