Mediene som brenner for det samme som deg

Forskerforum driver saklig og uavhengig journalistikk forankret i Forskerforbundets formålsparagraf, i Fagpressens Redaktørplakat og i pressens Vær Varsom-plakat.
Forskerforum er Forskerforbundets medlemsblad. Forskerforum skriver om utdanningspolitiske, forskningspolitiske og lønns- og personalpolitiske spørsmål, og tjener som debattorgan i slike spørsmål. Forskerforum skal gjennom artikler, reportasjer og aktuelle nyheter gi et bilde av norsk forskning og høyere utdanning.

Ansvarlig redaktør

Kjetil Brottveit

Mobil: 92 05 29 30

Tlf: 21 02 34 20

Utgiver

Forskerforbundet

Trykkeri

Krona Trykk