Mediene som brenner for det samme som deg

Fontene utgis av Fellesorganisasjonen (FO), som er fagorganisasjon for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Bladet inneholder reportasjer, kommentarstoff og aktuelle nyheter på feltet. Fontene har også stoff om FOs politikk og virksomhet, både sosialpolitikk, lønn og tariffspørsmål, internasjonalt stoff, kvinnepolitikk, fagutviklings- og metodestoff. Dessuten har bladet fra 2007 også fagartikler og bokanmeldelser. Siden 2008 har vi i tillegg utgitt to årlige utgaver av Fontene forskning.Bladet er et sentralt organ for stillingsannonser, kurs, konferanser, utdanning, faglitteratur og produktannonser.

Fontene går ut til alle medlemmene. Bladet redigeres i tråd med Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten og skal inspirere til fagutvikling, debatt og forenings- og samfunnsengasjement.

Ansvarlig redaktør

Solfrid Rød

Mobil: 99 46 65 65

Utgiver

Fellesorganisasjonen (FO)

Trykkeri

Ålgård Offset AS