Mediene som brenner for det samme som deg

Flynytt utgis av Norges Luftsportforbund – Motorflyseksjonen og er Norges største luftfarts- og luftsportstidsskrift. Bladet fremmer interessen for flyging og luftsport, med særlig vekt på allmennflyging, flyklubber og andre nært tilknyttede miljøer og organisasjoner. Bladet dekker også andre luftsportsgrener. Flynytt distribueres til abonnenter og gjennom løssalg.

Ansvarlig redaktør

Lise Grønskar

Mobil: 480 28 064

Tlf: 23 01 04 50

Utgiver

Norges Luftsportforbund

Trykkeri

Printall AS