Mediene som brenner for det samme som deg

Apotekteknikeren – etablert 1937 – er et faglig organ for FarmasiForbundet. Bladet har som formål å holde apotekteknikerne, som er den største arbeidsgruppen i apotek, best mulig orientert. Det legges stor vekt på løpende orientering om det som skjer innen bransjen. Man anser det som meget viktig at apotekteknikerne, som betjener apotekets kunder, får løpende opplysninger og informasjon om nye produkter.

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Mobil: 90 58 56 39

Tlf: 22 99 26 60

Utgiver

Parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS

Trykkeri

Stens Trykkeri AS