Mediene som brenner for det samme som deg

Fagbladet er det største medlemsmagasinet i norsk fagbevegelse og utgis ti ganger i året – i tillegg til daglig nettpublisering.


Fagbladet utgis av Fagforbundet og distribueres til medlemmer innenfor en rekke yrkesgrupper, hovedsakelig innenfor kommunal sektor, som helse og sosial, samferdsel og teknisk, kirke, kultur og oppvekst, kontor og administrasjon.

Fagbladet har de siste årene styrket sin posisjon på nett og satser på flermediale prosjekter.

I tillegg gir Fagbladet ut fire yrkesfaglige temahefter årlig, der vi går i dybden på ulike nisjer.

Ansvarlig redaktør

Eva Ler Nilsen

Mobil: 90 58 24 68

Tlf: 23 06 40 00

Utgiver

Fagforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS