Mediene som brenner for det samme som deg

Ergoterapeuten utkommer med seks utgaver i året. Bladet vektlegger ergoterapifaglig stoff, organisasjonsstoff og helse- og sosialpolitikk. Bladet sendes til i overkant av 4000 medlemmer i Norsk Ergoterapeutforbund og til cirka 200 abonnenter, vesentlig helse-og sosialpersonell, sykehus, institusjoner og hjelpemiddelfirmaer.

• Ergoterapeuter arbeider blant annet med tilpasning av hjelpemidler, boliger og arbeidsplasser

• Ergoterapeuter er den yrkesgruppen som har størst påvirkning på valg av hjelpemidler til funksjonshemmede

• Ergoterapeuter står bak de fleste anbefalinger og søknader om hjelpemidler til hjelpemiddelsentralene.

Ansvarlig redaktør

Else Merete Thyness

Mobil: 95 73 93 13

Utgiver

Norsk Ergoterapeutforbund

Trykkeri

07 Media Aurskog AS