Mediene som brenner for det samme som deg

DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift skal fremme drama- og teaterpedagogisk debatt, faglig fordypning og stimulere god praksis og forskning. DRAMA er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Tidsskriftet er inne i sin 56. årgang, kommer ut i to tykke utgaver i året, redigeres i tråd med redaktørplakaten og hvert nummer er knyttet til et aktuelt tema. Utgis av Universitetsforlaget og eies av interesseorganisasjonen Drama- og teaterpedagogene (DTP). Ansvarlig redaktør leder en nordisk redaksjon på seks kyndige fagpersoner. Alle artikler leveres av frivillige bidragsytere fra hele Norden.

Ansvarlig redaktør

Christine Sivertsen

Mobil: 92297829

Utgiver

Universitetsforlaget AS