Mediene som brenner for det samme som deg

Diabetesforum er et tilbud til helsepersonell som er medlemmer av Diabetesforbundet. Bladet lages av og for helsepersonell som arbeider med diabetes. Målet er å bidra til faglig oppdatering og å speile det norske diabetesfaglige miljøet. Magasinet har stoff fra ulike kategorier og med ulik tyngde. Bladet inneholder alt fra medisinsk forskning og undersøkelser til opplæring, kvalitetsutvikling, diabetesforum og aktuelt småstoff.

Ansvarlig redaktør

Toril Haugen

Mobil: 958 99 757

Tlf: 23 05 18 00

Utgiver

Diabetesforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS