Mediene som brenner for det samme som deg

Diabetes er medlemsbladet til Diabetesforbundet. Bladets oppgave er å informere personer med diabetes og andre om de ulike medisinske, psykologiske, tekniske og sosiale sidene ved å ha diabetes, og forbundets organisasjonsarbeid. Diabetes skal være et aktuelt tidsskrift om diabetes, samt et forum for debatt og utveksling av erfaringer.

Ansvarlig redaktør

Toril Haugen

Mobil: 958 99 757

Tlf: 23 05 18 00

Utgiver

Diabetesforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS