Mediene som brenner for det samme som deg

Den norske tannlegeforenings Tidende ble etablert i 1890. Hovedoppgaven er å presentere faglig/vitenskaplig stoff som et ledd i etterutdanningen av tannleger, samt informere tannlegene i standsanliggender.

Ansvarlig redaktør

Ellen Beate Dyvi

Mobil: 99 29 57 54

Tlf: 22 54 74 00

Utgiver

Den norske tannlegeforening

Trykkeri

07 Media Aurskog AS