Mediene som brenner for det samme som deg

CP-bladet utgis av Cerebral Parese-foreningen. CP-bladet henvender seg til mennesker som er opptatt av CP, enten de selv har diagnosen, er i nær familie med noen som har CP eller av andre grunner er opptatt og interessert i nytt om CP og CP-foreningen. CP-bladet er et aktualitetsmagasin med en blanding av reportasjer fra fylkesavdelingene og fagmiljøene, presentasjoner fra seminarer og fagkonferanser, leserinnlegg, bokomtaler og fagartikler. Medlemsmassen omfatter både privatpersoner og sentrale fagmiljøer innenfor helse- og skolesektoren.

Ansvarlig redaktør

Heidi Østhus Erikssen

Mobil: 93 64 37 50

Tlf: 22 59 99 00

Utgiver

Cerebral Parese-foreningen

Trykkeri

PoliNor AS