Mediene som brenner for det samme som deg

Med landets vel 8 000 tømrermestre og deres ansatte som primær målgruppe, konsentrerer Byggmesteren seg om håndverkerne og deres arbeid innenfor bygg generelt, og småhus og bygging med tre spesielt. Bladet gir praktisk rettet informasjon om arbeidsteknikk, arbeidsmetoder og produkter som leseren har bruk for i sitt daglige virke.
På nettsidene www.byggmesteren.as publiseres nyheter og artikler fra trykt utgave og nyheter laget spesielt for nettutgaven. Byggmesteren utgis av Byggforlaget AS for Byggmesterforbundet.

Ansvarlig redaktør

Per Bjørn Lotherington

Mobil: 91 72 15 50

Utgiver

Byggforlaget A/S

Trykkeri

07 Media AS