Mediene som brenner for det samme som deg

Redaksjonen i fagtidsskriftet Byggfakta har som sin primære oppgave å holde den profesjonelle byggebransjen løpende orientert om aktuelle hendelser, endrede rammebetingelser, samt nyheter, messer, konferanser og produktnyheter. Stoffet publiseres i Byggfaktas printutgave og eBlad, vår digitale versjon, samt på nettsiden byggfakta.no. I tillegg sender vi ut nyhetsbrev to ganger i uken til våre meget beslutningsdyktige og innkjøpssterke mottakergrupper.Byggfaktas spalter er åpne for meningsutveksling. Vi ønsker en god kommunikasjon med bransjen og imøteser tips og informasjon fra en engasjert bransje.

Ansvarlig redaktør

Pål Engeseth

Mobil: 958 49 711

Utgiver

Byggfakta Docu AS

Trykkeri

V-Tab AB