Mediene som brenner for det samme som deg

Byggeindustrien – etablert 1968 – er et faglig og næringspolitisk organ for byggenæringen i Norge. Innad i næringen har Byggeindustrien, og det tilhørende nettstedet www.bygg.no, som oppgave å gi sine primære målgrupper – planleggere/prosjekterende, utførende bygg- og anleggsbedrifter, maskineiere/brukere, byggherrer og eiendomsselskaper – løpende informasjon om alt vesentlig som skjer i og for næringen (teknikk, administrasjon, økonomi, jus m.v.). Utad skal bladet holde samfunnet – særlig alle offentlige myndighter, adekvate institusjoner og organisasjoner, massemedia m.v. – kontinuerlig orientert om byggenæringen og dens syn på aktuelle faglige og næringspolitiske spørsmål. Bladet legger stor vekt på aktuelle reportasjer og har i hvert nummer bred nyhetsdekning fra inn- og utland.Byggeindustrien har fått Fagpresseprisen to ganger, senest i 1994, og i 2007 vant vi Fagpressens Fulltreffer. I 2010 fikk Bygg og Anlegg Media AS Fagpressens hederspris.

Ansvarlig redaktør

Arve Brekkhus

Mobil: 90 13 48 88

Utgiver

Bygg og Anlegg Media AS

Trykkeri

Stibo Complete