Mediene som brenner for det samme som deg

Budbæreren er en digital nettavis som dekker det som skjer innen kirkeliv i Norge og internasjonalt, med hovedvekt på Den Evangelisk Lutherske Frikirkes arbeid. Gjennom reportasjer, intervjuer, kommentarer og debatt gir den et nært og aktuelt bilde av det som skjer innen dette området. www.budbareren.no er det viktigste bindeleddet mellom frikirkens 82 menigheter og over 20 000 medlemmer i Norge.

Ansvarlig redaktør

Anne-Kristine Wiecek

Mobil: 99 64 34 38

Tlf: 22 74 86 00

Utgiver

Den Evangelisk Lutherske Frikirke