Mediene som brenner for det samme som deg

Brannmannen er et fagtidsskrift primært rettet mot brann- og redningspersonell. Bladet har som mål å formidle kunnskap, erfaringer og informasjon om spesielle branner og ulykker, om nytt utstyr og materiell, om rammebetingelsene for brann- og redningstjenesten samt skape debatt. Brannmannen skal også bidra til å holde myndighetene og beslutningstagere informert om brann- og redningstjenestens virke. Bladet produseres av brannmenn.

Ansvarlig redaktør

Lars Brenden

Tlf: 928 00 378

Utgiver

Oslo Brannkorpsforening

Trykkeri

TS Trykk