Mediene som brenner for det samme som deg

Bonde og Småbruker er medlemsavisa til Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Avisa er den viktigste informasjonskanalen fra organisasjonen til medlemmene, og hovedoppgaven er å formidle organisasjonens politikk, innsatsområder og strategiske valg ut til medlemmene. Bonde og Småbruker skal også gi leserne inntrykk og opplevelsesbilder fra både norsk og internasjonalt landbruk. Avisa er dessuten et levende debattorgan for medlemmene og andre som er opptatt av norsk og internasjonalt landbruk.

Ansvarlig redaktør

Leonid Rødsten

Mobil: 48 25 37 00

Utgiver

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Trykkeri

Agderposten Trykk AS