Mediene som brenner for det samme som deg

Billedkunst er Norges ledende fagblad innen kunstfeltet, og skal være et kunstfaglig og kunstpolitisk referansepunkt i norsk kunstliv. Billedkunst tilbyr innsikt og nye perspektiver på billedkunstfeltet gjennom kunstnerintervjuer, kritikk, essay og ikke minst bilder. Bladet utgis av fagorganisasjonen Norske Billedkunstnere, men er redaksjonelt uavhengig.

Ansvarlig redaktør

Kjetil Røed

Mobil: 988 44 238

Tlf: 23 25 60 30

Utgiver

Norske Billedkunstnere

Trykkeri

Nilz & Otto Grafisk AS