Mediene som brenner for det samme som deg

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) har ca 700 bedriftsidrettslag i Oslo som medlemmer. OBIK er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité gjennom Norges bedriftsidrettsforbund. OBIK organiserer 19 idretter/aktiviteter. Vi har registrert at 201.621 ansatte får tilbud om våre aktiviteter. 82.520 av disse er aktivt med i.h.t. forrige idrettsregistrering. Hvert bedriftsidrettslag har styre og gruppestyrer, og har ofte oppslagtavler og internpost som bekjentgjør OBIKs aktiviteter.Bladet er normalt på 32 sider. Alle bedriftsidrettslag holder seg oppdatert om stevner via bladet. OBIK har egne Internettsider, www.obik.no

Ansvarlig redaktør

Tore Stokdal

Mobil: 90 98 15 86

Tlf: 22 57 97 73

Trykkeri

RK Grafisk AS