Mediene som brenner for det samme som deg

Bedre Skole er Utdanningsforbundets tidsskrift for pedagogisk debatt, med aktuelle artikler, reportasjer og intervjuer som omhandler pedagogiske og skolepolitiske spørsmål.

Ansvarlig redaktør

Tore Brøyn

Mobil: 91 37 26 88

Tlf: 24 14 23 52

Utgiver

Utdanningsforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS