Mediene som brenner for det samme som deg

Barnehagefolk er tidsskriftet for og av barnehagefolket. Tidsskriftet er et forum hvor profesjonen formulerer sitt fag og de fagligpolitiske utfordringer barnehagefeltet til enhver tid står ovenfor. Barnehagefolk er et forum for kunnskapsdeling, erfaringsdeling og meningsutveksling.

Ansvarlig redaktør

Birgitte Fjørtoft

Mobil: 40494317

Utgiver

Habitus as/Pedagogisk forum

Trykkeri

07 Media AS