Mediene som brenner for det samme som deg

Audiografen ble etablert i 1970. Bladet skal gi informasjon til sine medlemmer og andre om: hørsel, støy, tinnitus, høreapparater, andre tekniske hjelpemidler og fagpolitiske saker som skjer i tiden. Bladet utgis av Norsk Audiografforbund og er et medlemsblad for audiografer.

Ansvarlig redaktør

Odd Magne Risan

Mobil: 975 27 748

Utgiver

Audiografforbundet

Trykkeri

Merkur Grafisk AS