Mediene som brenner for det samme som deg

Arkitektur N kommer ut med 6 nummer i året og er siden 1919 presentasjonsorganet for norske arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter. Det er i dette tidsskriftet utvalgte byggverk, interiører og landskapsarbeider blir presentert, både for faggruppene selv og for andre i byggebransjen. Tidsskriftet fungerer som arkitektfagets vindu mot omverdenen, som et registreringssted for arkitektonisk interessante byggverk og prosjekter, og som et forum for arkitektfaglig utvikling.
Hvert enkelt nummer brukes om og om igjen over et lengre tidsrom som inspirasjon i arkitektenes prosjekteringsarbeide.

Ansvarlig redaktør

Gaute Brochmann

Mobil: 924 97 413

Tlf: 23 33 25 00

Utgiver

Norske arkitekters landsforbund

Trykkeri

Fladby AS