Mediene som brenner for det samme som deg

Arkitektnytt er arkitektenes avis. Tidsskriftet bringer nyheter fra inn- og utland til arkitekter, interiør- og landskapsarkitekter. Arkitektnytt leses også av andre aktører i byggebransjen – rådgivere, entreprenører og offentlige kontorer. Ved siden av å være et nyhets- og meldingsblad, er Arkitektnytt et flittig brukt debattorgan, både av arkitekter og andre.

Ansvarlig redaktør

Mikael Godø

Mobil: 916 61 876

Tlf: 23 33 25 00

Utgiver

Norske arkitekters landsforbund

Trykkeri

Fladby AS