Mediene som brenner for det samme som deg

Arbeidsmanden er fagbladet til Arbeidsmandsforbundet, LOs sjuende største forbund. Forbundet blir ofte kalt mini-LO, fordi det har så mange forskjellige bransjer og yrkesgrupper. De fire største medlemsgruppene er renhold, maskin, private anlegg og vakt. Noen av de minste er skianlegg, helsestudio, fritidsparker og bowlinghaller. Arbeidsmandsforbundet har medlemmer fra Svalbard i Nord til Lindesnes i Sør. Arbeidsmanden bringer aktuelt faglig stoff og reportasjer for forbundets medlemmer.LESERDOKUMENTASJON:

Opinion Perduco gjenomførte en leserundersøkelse for Arbeidsmanden november 2012.

Hovedfunnene var:

•  Høy leserlojalitet: 70% har lest de 6 siste utgavene av bladet

•  Hvert eksemplar av Arbeidsmanden har i gjennomsnitt 1,3 lesere

•  Arbeidsmanden har i gjennomsnitt 33.920 lesere per utgave

•  85% leser eller titter på annonsene i bladet

Ansvarlig redaktør

Ane Børrud

Mobil: 97 76 90 46

Utgiver

Norsk Arbeidsmandsforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS