Mediene som brenner for det samme som deg

Bladet driver opplysningsarbeid om Norsk Folkehjelps virksomhet, og har som mål å skape debatt om viktige samfunnsspørsmål, nasjonalt og internasjonalt.

Ansvarlig redaktør

Torunn Aaslund

Mobil: 92 24 10 02

Tlf: 22 03 77 00

Utgiver

Norsk Folkehjelp

Trykkeri

Ålgård Offset AS