Mediene som brenner for det samme som deg

Apollon er et tidsskrift for formidling av forskning fra Universitetet i Oslo. Magasinet skal speile bredden i hele institusjonens vitenskapelige virksomhet på en populærvitenskapelig måte.

Ansvarlig redaktør

Trine Nickelsen

Mobil: 94 86 32 33

Tlf: 22 85 41 33

Utgiver

Universitetet i Oslo

Trykkeri

07 Media AS