Mediene som brenner for det samme som deg

Advokatbladet er et fagblad som utgis av Den norske Advokatforeningen, og distribueres til nitti prosent av alle landets advokater, samt til alle domstoler, til beslutningstagere i justispolitisk sektor og til ledere innenfor juristprofesjonene.

Bladet er et nyhetsmagasin som skriver om advokatprofesjonen, utviklingstrekk i bransjen, om advokatbransjens rammevilkår, om advokatetikk, om utviklingen i rettstilstanden, om justispolitikk, om rettsvesenet og om advokaters gjøren og laden. Bladet tar opp løpende temaer i den justispolitiske samfunnsdebatten, og er en viktig arena for debatt om utviklingen i advokatyrket.

Redaksjonelt har vi en åpen og kritisk linje, og arbeider etter retningslinjene i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Ansvarlig redaktør

Nina Schmidt

Mobil: 915 59 602

Utgiver

Den Norske Advokatforening

Trykkeri

07 Media Aurskog AS