Maritim Logg

Postboks 2000, Vika

0125 OSLO

Tlf: 24148370

Ansvarlig redaktør

Jogvan H. Gardar

Mobil: 907 00 926

Epost: jhg@dnmf.no

Redaktør

Nils Ragnar Løvhaug

Mobil: 90753751

Epost: nrl@nsof.no

Utgiver

NSOF, NSF og DNMF

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Maritim Logg

Maritim Logg utgis og finansieres av sjømannsorganisasjonene på Maritimt Hus: Det norske maskinistforbund (Dnmf), Norsk Sjømannsforbund (NSF) og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF).

Maritim Logg så dagens lys i 2008. Da valgte sjømannsorganisasjonene å legge samme de tre bladene Sjøoffiseren (Norsk Sjøoffisersforbund), Norsk Maskin-Tidende (Det norske maskinistforbund) og Loggen (Norsk Sjømannsforbund).

Maritim Logg skal være et fagblad og medlemsblad for de tre utgiverorganisasjonene og skal ha fokus på det som skjer i og rundt de tre sjømannsorganisasjonene, deres politikk og strategi og hvordan den settes ut i livet. Og da snakker vi om et bredt nedslagsfelt som aktuelle saker om norsk skipsfart, maritim politikk, den brede maritime klynge og utvikling innenfor disse områdene. I vår journalistikk har vi fokus på blant annet arbeidshverdagen om bord, lønnsvilkår og arbeidsmiljø.

Redaksjonelt har vi en åpen og kritisk linje, og arbeider etter retningslinjene i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.