Tidsskriftet Musikkterapi

Postboks 4789 Sofienberg

0506 OSLO

Tlf: Oslo

Annonseansvarlig

Kristian Ulyses Andaur

Epost: info@musikkterapi.no

Utgiver

Norsk Forening for Musikkterapi

Tidsskriftet Musikkterapi

Tidsskriftet Musikkterapi trykkes to ganger i året, og sendes ut til abonnenter og medlemmer av Norsk Forening for Musikkterapi, som er utgiver.

Tidsskriftet inneholder et mangfold av ulike sjangre, som vitenskapelige artikler, fagartikler, metodisk stoff, debatter, rapporter, intervjuer, bokanmeldelser, stillingsannonser, og medlemsinformasjon fra foreningen.
Tidsskriftet fremmer saker av interesse og betydning for musikkterapeuter, musikkterapistudenter og for musikkterapien forstått som profesjon, fag og felt. Tidsskriftet har forskende og praktiserende musikkterapeuter og musikkterapistudenter som sin største leserkrets. I tillegg vil vi nå alle som er interessert i musikkterapi og mer overordnede sammenhenger mellom musikk og helse, og arbeider for å legge til rette for videre faglig utvikling gjennom forskning, nyhetssaker og debattstoff.