Arkitekter Bygg

Idrett & Anlegg

Grøset herregård

2265 NAMNÅ

Annonseansvarlig

Markus Andresen

Mobil: 91903289

Epost: markus@salgsfabrikken.no

Utgiver

Salgsfabrikken AS

Idrett & Anlegg

Idrett & Anlegg er Norges eneste fagblad om idrettsanlegg og idrettspolitikk. Bladet kommer ut seks ganger årlig, og dekker anlegg for alle idretter, både innen- og utendørs.
Bladet bringer reportasjer fra alle landsdeler, med følgende temaer:
Alle typer idrettshaller og svømmeanlegg

Idrett & Anlegg leses av beslutningstakere og innkjøpere innen norske idrettsråd, idrettslag, kommuner og særforbund.