Samfunn og økonomi

Postboks 7084. St. Olavs plass

0130 OSLO

Tlf: 23064000

Utgiver

Kommunekonsult AS

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Samfunn og økonomi

Frittstående vitenskapelig tidsskrift. Formålet er kunnskapsutvikling og formidling om hvordan styre, utvikle og organisere offentlig virksomhet. Tidsskriftet har fagfellevurderte artikler, men kan også ta inn andre relevante artikler og faglige kommentarer.

Opplag: 7 009