Dagens Medisin

Tullins gate 6

0166 OSLO

Tlf: 934 30 200

Annonseansvarlig

Kristian Thanem Bjøru

Epost: kristian.bjoru@nhi.no

Utgiver

Bonnier Business Press AB

Dagens Medisin

Dagens Medisin utgir papir- og nettavis, produserer DMTV – samt avholder fysiske og digitale fagseminarer for helsetjenesten (DM Arena). I tillegg utgir vi nyhetsbrevet Dagens Medisin Pharma, som retter seg mot legemiddel og- apotekbransjen. Sammen med Norsk Helseinformatikk (NHI) er Dagens Medisin en del av Bonnier Healthcare Norway.

Opplag: 7 688