Magasinet Industri Energi

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 23 06 33 60

Ansvarlig redaktør

Tonje Paulsen Solem

Mobil: 41455478

Epost: tonja.paulsen.solem@lomedia.no

Utgiver

Industri Energi

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Magasinet Industri Energi

Magasinet Industri Energi er Industri Energi sitt offisielle organ og distribueres til alle forbundets medlemmer.

Hovedformålet er å fremme samfunnsengasjement og demokrati gjennom saklig og fri journalistikk med hovedvekt på forbundets virksomhet, formål og verdigrunnlag.

Magasinet Industri Energi skal gjennom sitt redaksjonelle arbeid få frem mangfoldet i forbundet og belyse Industri Energi-medlemmenes arbeidshverdag, lønnsvilkår og faglige utfordringer.

Fagbladet redigeres i henhold til bestemmelsene i Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.

Opplag: 57 150