Annonseansvarlig

Merethe Brattsti Songli

Epost: merethe.songli@storybold.no

Utgiver

Parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS

ParatLuftfart

Bladet henvender seg til ansatte i norsk luftfart. Parat Luftfart ble stiftet 2005, og er en sammenslutning av arbeidstakere i luftfartsbransjen som er medlemmer av arbeidstakerorganisasjonen Parat

Opplag: 3 600