Tannhelsesekretæren

Boks 9029 Grønland

0133 OSLO

Tlf: 21 01 36 00

Annonseansvarlig

Merethe Brattsti Songli

Epost: merethe.songli@storybold.no

Utgiver

Parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS

Tannhelsesekretæren

Bladet henvender seg til ansatte i tannklinikker og spesielt til tannhelsesekretærer. På tannklinikken er det tannhelsesekretæren som står for innkjøp av utstyr og forbruksmateriell. Bladet er derfor en viktig annonsekanal for å treffe denne gruppen beslutningstakere.

Opplag: 2 315