Norsk Veterinærtidsskrift

Boks 6781 St. Olavsplass

0130 OSLO

Tlf: 22 99 46 00

Utgiver

Den Norske Veterinærforening

Trykkeri

X-IDE AS

Norsk Veterinærtidsskrift

NORSK VETRINÆRTIDSSKRIFT – helt fra starten av i 1888 et levende fagtidsskrift som fyller to hovedfunksjoner. Overfor samfunnet – politiske – og administrative myndigheter, institusjoner og enkeltpersoner innenfor landbruk/medisin, massemedia m.v. – å avspeile veterinærfaglige og veterinærpolitiske synspunkter.
Overfor veterinærer og annet relevant personell – være faglig nyhetsorgan og viktigste faktor i den kontinuerlige og livslange etterutdanningsprosess som er nødvendig for dagens veterinære yrkesutøvere.

Opplag: 3 604