Ledelse og teknikk

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 23 06 10 20

Utgiver

Forbundet for Ledelse og Teknikk

Ledelse og teknikk

Bladet går til alle Forbundet for Ledelse og Teknikks medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interessenter.

Opplag: 22 357