HealthTalk

Boks 73

0349 OSLO

Ansvarlig redaktør

Hans Anderssen

Mobil: 481 91 949

Epost: hans@healthtalk.no

Annonseansvarlig

Kjeld Anderssen

Epost: kjeld@zeppelin.no

Utgiver

Zeppelin AS

HealthTalk

HealthTalk er en uavhengig nettavis som lager reportasjer om fronten i den medisinsk-teknologiske utviklingen i et pasient- og bransjeperspektiv. Vår visjon er å forbedre kvaliteten i pasientbehandling og -omsorg ved å være plattformen hvor pasienter, pasientorganisasjoner, industri og beslutningstakere møtes.

Vi lager innhold om legemidler, bioteknologi, helsepolitikk, digital helse, healthtech, helsetjenester, livsstil og forebygging.