Folkemusikk

Møllergata 39

0179 OSLO

Tlf: 22 00 56 22

Ansvarlig redaktør

Audun Stokke Hole

Mobil: 45 85 18 98

Epost: audun@folkemusikk.no

Annonseansvarlig

Sissel Bjerkeset

Mobil: 922 10 891

Epost: sissel@eddapresse.no

Utgiver

FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans

Trykkeri

PoliNor AS

Folkemusikk

Noregs einaste allmenne tidsskrift for folkemusikk og folkedans.

Opplag: 1 708