Vernepleieren i Delta vernepleierfaget vernepleier pleier syk omsorg

Vernepleieren i Delta

Boks 9292 Grønland

0134 OSLO

Tlf: 987 02 125

Utgiver

Vernepleierforbundet i Delta

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

Vernepleieren i Delta

Vernepleieren er et fagtidsskrift med faglig oppdatering, og fokus på vernepleierfaget. Vi dekker saker innenfor de fagområdene der vernepleiere jobber. Vi har fokus på grunnutdanningen til vernepleiere. Vi skriver også om etter- og videreutdanning for vernepleiere. I tillegg skriver vi om lønns- og arbeidsvilkår.

Vernepleieren vil inspirere og motivere. Vi har et kritisk blikk på rammebetingelsene for pleie- og omsorgsfeltet og på vernepleieres arbeidsvilkår.

Med fagartikler går vi dybden og oppmuntrer til faglig utvikling.