Lymfeposten

v/Niels Høegh, Ostadalsveien 50

0753 OSLO

Tlf: 90788422

Ansvarlig redaktør

Niels Høegh

Mobil: 907 88 422

Epost: niels@styrk.no

Utgiver

Norsk lymfødem- og lipødemforbund

Trykkeri

SD Produksjoner

Lymfeposten

Norsk Lymfødemforening ble stiftet 28. oktober 1986 som en landsomfattende interesseorganisasjon, og ble bygget opp av lokale lymfødemforeninger over hele landet. NLLF (Norsk lymfødem og lipødemforbund) har som målsetting å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem, lipødem samt pårørende. NLLF søker å spre kunnskap om begge lidelser og konsekvensene av dette til politikere, helsemyndigheter og i samfunnet generelt, for derved å bidra til best mulig behandling og økt satsing på fagområdene.
NLLFS fagblad Lymfeposten kommer ut fire ganger i året – med reportasjer og fagstoff. Bidragsytere er fag- og helsepersonell fra inn og utland. Lymfeposten følger også nasjonal og internasjonal forskning.
NLLF har egen ungdomsorganisasjon – NLLF Ung. Bladet har vært regelmessig utgitt i 36 år.