Kjemi

Kjemi

Boks 119 Manglerud

0612 OSLO

Tlf: 23 15 85 00

Ansvarlig redaktør

Lars Ole Ørjasæter

Mobil: 908 59 406

Tlf: 23 15 85 0

Epost: kjemi@mediaoslo.no

Annonseansvarlig

Ronny Grenberg

Mobil: 90 76 39 84

Epost: ronny@a2media.no

Utgiver

Media Oslo AS

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

Kjemi

Kjemi er Norges eneste kjemitidsskrift som dekker hele fagfeltet.
Tidsskriftets formål er å gi faglig orientering om tekniske, industrielle og vitenskaplige emner, og å virke som et bindeledd mellom personer og bedrifter som har tidsskriftets målgruppe som fagområde.
Kjemi er organ for medlemmer av Norsk Kjemisk Selskap og kjemiingeniører tilsluttet TEKNA (tidligere NIF) og Norges Ingeniørorganisasjon NITO.

Opplag: 1 486