Kystmagasinet fiske fiskenæring kyst sjø vann fiskeri teknologi  fartøy industri båt fiskebåt oppdrettsnæring laks torsk kveite

Redaktør

Rune Kristian Ellingsen

Mobil: 92645833

Epost: rune@kystmagasinet.no

Utgiver

MedieVekst AS

Trykkeri

United Press

Kystmagasinet

Kystmagasinet har fiskeflåten, fiskeindustrien og leverandørindustrien som sin primære målgruppe. Siden 1997 har Kystmagasinet satt fokus på industrien langs Norges langstrakte kyst. Vi har blitt spesielt gode på teknologi og fiskeflåten. Her finner du bilder og reportasjer fra våre mange besøk på nybygg, noe som har blitt godt mottatt i markedet. Våre nettsider holdes også kontinuerlig oppdatert med nyheter innen elektronikk, foredling, forskning, kyst og havfiske, samt motor og fremdrift.

Opplag: 5 346