Kystmagasinet fiske fiskenæring kyst sjø vann fiskeri teknologi fartøy industri båt fiskebåt oppdrettsnæring laks torsk kveite

Kystmagasinet

Damsgårdsveien 40

5058 BERGEN

Utgiver

Oceanspace Media AS

Trykkeri

Aksell AS

Kystmagasinet

Kystmagasinet har fiskeflåten, fiskeindustrien og leverandørindustrien som sin primære målgruppe. Siden 1997 har Kystmagasinet satt fokus på industrien langs Norges langstrakte kyst. Vi har blitt spesielt gode på teknologi og fiskeflåten. Her finner du bilder og reportasjer fra våre mange besøk på nybygg, noe som har blitt godt mottatt i markedet. Våre nettsider holdes også kontinuerlig oppdatert med nyheter innen elektronikk, foredling, forskning, kyst og havfiske, samt motor og fremdrift.

Opplag: 5 346