Aldrimer.no

Aldrimer.no

co Logos Media Ltd, Nymoens Torg 6-8

3611 KONGSBERG

Ansvarlig redaktør

Kjetil Stormark

Mobil: 4177 5050

Epost: kjetil@aldrimer.no

Utgiver

Logos Media Ltd

Aldrimer.no

Aldrimer.no er en nettavis som retter et kritisk søkelys mot hvordan det står til med Norges forsvarsevne og sikkerhet. Vi skriver både om sivil og militær beredskap. Aldrimer.no belyser dessuten sikkerhetspolitiske forhold og hva som rører seg i Norges nærområder, spesielt i nordområdene. Ved hjelp av grundig journalistikk som ofte setter dagsorden, både i Norge og internasjonalt, ønsker vi å skape større engasjement og en mer faktapreget debatt om beredskapsspørsmål og forsvars- og sikkerhetspolitiske forhold.