Agenda Magasin

Agenda Magasin

Boks 55 Sentrum

0101 OSLO

Utgiver

Agenda Res Publica Media AS

Agenda Magasin

Agenda Magasin er et nettmagasin for politisk analyse, intervjuer, anmeldelser og reportasjer.
Målet er å skape et idéverksted med faktabaserte, konstruktive og framtidsrettede tekster, der det stilles gode samtidsdiagnoser og skrives ut relevante resepter, pakket inn i en språklig emballasje som ikke smaker stram medisin.

Tekster publisert i Agenda Magasin uttrykker den enkelte skribents mening og er ikke nødvendigvis representative for redaksjonens syn.