Rett24

Bøgata 22

0655 OSLO

Tlf: 951 38 941

Utgiver

Rett24 AS

Rett24

Rett24 er en rent digital publikasjon og har som formål å publisere uavhengig journalistikk og debatt om nasjonale og internasjonale rettsavgjørelser, lovforslag, uttalelser og bransjenytt for jurister. Nettsiden ble startet 1. november 2017.