Klatring

Klatring

Boks 4767 Nydalen

0461 OSLO

Tlf: 22 04 46 00

Annonseansvarlig

Olav Tarjei Valebjørg

Mobil: 959 31 530

Tlf: 22 04 46 00

Epost: olav@friflyt.no

Utgiver

Fri Flyt AS

Trykkeri

PoliNor AS

Klatring

Magasinet Klatring er Skandinavias største magasin for klatrere. Bladet tar pulsen på det som skjer innen klatrermiljøet, og er informasjonskanal for entusiaster; både nybegynnere og viderekommende – kvinner og menn i alle aldre.

Gjennom nyheter, spennende reportasjer og velskrevne portrettintervjuer, gir Klatring gode leseropplevelser og unik inspirasjon til å komme seg ut i fjellet eller klatreveggen.

I hver utgave omtales og testes sesongaktuelt utstyr og det presenteres nye produkter som er på vei ut i markedet. Sikkerhet er høyt prioritert, med blant annet Klatreforbundets sikkerhetseksperts egen spalte.