Ansvarlig redaktør

Anders Hauge-Eltvik

Mobil: 97 14 43 92

Epost: anders@lomedia.no

Utgiver

LO Media

Trykkeri

BK Grafisk AS

LO Finans

Medlemsblad for finanansansatte organiserte i Handel og Kontor i Norge og i Postkom.